szybki_kontakt.png
pasek.jpg

 

Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna to szereg zabiegów obejmujących swym zakresem obszar jamy ustnej a jednocześnie wspierających także inne dziedziny stomatologii np. endodoncję, ortodoncje.

W Klinice BellaDent jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zabiegi, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Pracujemy w znieczuleniu miejscowym z użyciem tylko preparatów uznawanych na świecie jako najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze.

Najpowszechniejszym zabiegiem z zakresu chirurgii stomatologicznej jest usunięcie zęba czyli ekstrakcja. Do tego rozwiązania uciekamy się, kiedy leczenie zachowawcze przestaje być możliwe. W przypadkach bardzo mocnego zniszczenia tkanek zębowych konieczne może być usunięcie pozostałych części zęba, by nie dopuścić do powikłań zapalnych. W niektórych przypadkach możliwe jest częściowe wykorzystanie pozostałych ścianek zęba do zaopatrzenia protetycznego (korony).

W klinice BellaDent wykonujemy zabiegi takie jak:

USUWANIE ZĘBÓW ZATRZYMANYCH
Ząb zatrzymany to taki ząb, którego korona jest częściowo lub całkowicie przykryta tkanką kostną. To zabieg bardziej skomplikowany , niż zwykła ekstrakcja, lecz dzięki umiejętnościom naszych specjalistów nie stanowi dla pacjenta większej uciążliwości, a odpowiednie zaopatrzenie rany przyspiesza prawidłowe gojenie.

ODSŁONIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO
Zabieg ten w ogromnej większości wypadków dotyczy kłów. Kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami prawidłowego wzrostu zębów, jeden z zębów mimo wyrznięcia się już wszystkich pozostałych pozostaje w kości, a proces fizjologicznej wymiany już się zakończył, konieczne staje się chirurgiczne odsłonięcie zęba oraz ortodontyczne wyprowadzenie do łuku.

Może to być spowodowane nieprawidłowym kierunkiem wyrzynania, nieprawidłowym umiejscowieniem zawiązka zęba, zbyt małą szerokością szczęki, bądź też urazem z dzieciństwa.

Zabieg zawsze robi się w znieczuleniu. Polega on na zlokalizowaniu zęba za pomocą diagnostyki radiologicznej, chirurgicznym odsłonięciu, czyli "odnalezieniu go" oraz przytwierdzeniu zamka ortodontycznego. Przy pomocy zabiegów ortodontycznych po okresie 15-24 miesięcy ma on szansę uzyskać prawidłową pozycję w łuku szczęki.

USUWANIE ZMIAN ZAPALNYCH I RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA
Jest to zabieg polegający na odcięciu wierzchołka korzenia z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych i zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego. Stosuje się go w przypadku dużych zmian zapalnych około wierzchołków korzeni oraz braku możliwości prawidłowego leczenia endodontycznego. Wykonywany najczęściej w zębach jednokorzeniowych.

HEMISEKCJA I RADEKTOMIA
Dotyczy zębów wielokorzeniowych, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia jednego z kanałów. Radektomia polega na odcięciu całego problematycznego korzenia, zaś hemisekcja to usunięcie połowy zęba wraz z jednym z korzeni - pozostała część zostaje odbudowana za pomocą korony protetycznej.

PODCIĘCIE LUB PLASTYKA WĘDZIDEŁKA
W wyniku nieprawidłowości w budowie tej błony śluzowej, może dojść do wad wymowy (w przypadku wędzidełka języka). Wówczas stosuje się zabieg chirurgiczny, nazywany podcięciem wędzidełka. Wędzidełko jest to fałd łączący dwa elementy i ograniczający ich ruchomość.

WYŁUSZCZENIE TORBIELI
Zdarza się, że w wyniku nieprawidłowego rozwoju zęba powstaje torbiel - ograniczona przestrzeń wypełniona płynem. Rośnie ona wolno, przez bardzo długi czas nie dając żadnych objawów. Skuteczną formą leczenia tego typu dolegliwości jest zabieg chirurgiczny polegający na mechanicznym wyłuszczeniu torbieli łącznie z nabłonkiem, a następnie wypełnieniu otworu w tkance kostnej materiałem kościozastępczym lub kością własną - naturalną. Po zabiegu zaleca się wykonanie badania histopatologicznego usuniętych tkanek wraz z długotrwałą częstą obserwacją niepokojących objawów.

nasze_udogodnienia.jpg

BellaDent na Facebooku. Polub nas!   MediRaty   Bella Day Spa